Niva 49/2019 (3317)

3,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

У Мастаўлянах надалей па-партызанску

Уршуля ШУБЗДА

Сёння ў Мастаўлянах канчаецца Польшча і, здавалася, што аб гэтай вёсцы Польшча ўжо забыла. Даехаць туды можна... 

Прапаганда і праўда

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Тыдзень прайшоў пасля віленскіх урачыстасцей па пахаванні паўстанцаў 1863 года, а водгулле падзеі не сціхае. Тыя сябры і... 

Застаўся толькі гузік

Міраслаў ГРЫКА

Я заўсёды трапляю ў граматычную няўцямнасць, калі спрабую спалучыць у фразеалагічныя адносіны звычайны гузік з... 

Ахоўнікі памяці Каліноўскага

Яўген ВАПА

На мінулым тыдні сваімі вачыма, а трапней будзе сказаць сваімі сэрцамі і душамі, на гэтай старонцы пра пахаванне Кастуся... 

Падручнікі... там устарэлыя і непрывабныя тэмы для вучняў

Ганна КАНДРАЦЮК

Анна Грэсь нарадзілася і вырасла ў Гарадку. Закончыла Беларускую філалогію ў Беластоцкім універсітэце. Працавала... 

«Ручаёк» — 10 гадоў з беларускай песняй

Аляксей МАРОЗ

Ад дзесяці гадоў у Белавежы дзейнічае беларускі калектыў «Ручаёк», створаны Маркам Зубрыцкім. Калектыў дзейнічае ў... 

Ты ляці мая душа над Беларускім клубам

Міра ЛУКША

Ужо 26 раз агляд «Беларускі абрад на сцэне» — апошняе гадавое мерапрыемства Беларускага грамадска-культурнага таварыства... 

Генетычны алфавіт (частка 7)

Віктар САЗОНАЎ

— У цябе яшчэ малако на вуснах не абсохла, каб указваць мне, Джордж. Ты на гаршчку сядзеў і хадзіў пешшу пад... 

Мае ўспаміны і тое, што пачуў, бачыў, разумеў... і свае погляды, рэфлексіі, высновы

Мікалай ПАНФІЛЮК

Уступнае слова. Нарадзіўся я сёмага студзеня 1943 года ў сялянскай сям’і. Бацькі мае гэта Уладзімір (1908-1988)... 

Святліцу перавезлі з Орлі

Міхал МІНЦЭВІЧ

Размова з Мікалаем КУКОЛКАМ, 1948 года нараджэння, шматгадовым солтысам Шарнёў Арлянскай гміны... 

Стракаты верасень

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

15 лістапада ў Варшаўскім універсітэце адбылася 5я Міжнародная навуковая канферэнцыя, ладжаная Цэнтрам...