Niva 48/2019 (3316)

3,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Аддадзеная апошняя павага — пахаванне Кастуся Каліноўскага ў Вільні

Уршуля ШУБЗДА

22 лістапада ў Вільні прайшлі ўрачыстасці пахавання Кастуся Каліноўскага і дзевятнаццаці іншых паўстанцаў. На... 

Бела-чырвона-белае неба

Віктар САЗОНАЎ

Бела-чырвона-белае неба над Вільняй... Куды не глянеш, паўсюдна гэтыя колеры. І прама, і направа, і налева... І па лініі... 

Учора ў чалавечай скуры

Міраслаў ГРЫКА

Адно дзіця папрасілі пералічыць дні тыдня, якія пачынаюцца з літары «а», яно праўдзіва адказала, што «аўторак»... 

Новы адлік ад Каліноўскага

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Віленскае ўрачыстае перапахаванне герояў і ахвяр вызвольнага чыну 1863 года для беларускай нацыі стала пакуль найбольш... 

Школа — наша вялікая сям’я, а ў сям’і трэба дапамагаць!

Ганна КАНДРАЦЮК

Ірына Герасімюк (дзявочае прозвішча Галёнка) нарадзілася ў вёсцы ПасечнікіВялікія на Гайнаўшчыне. Закончыла... 

Ваеннае дзяцінства

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

6 лістапада адбыўся ў Ваяводскай управе ІІІ Кангрэс нацыянальнай памяці, ладжаны Інстытутам нацыянальнай памяці... 

«Васілёчкі» адсвяткавалі 55-гадовы юбілей

Аляксей МАРОЗ

Беларускі хор песні і танца «Васілёчкі» 23 лістапада ў Пачатковай школе № 3 з дадатковым навучаннем беларускай... 

Калісь весела было ў вёсцы

Міхал МІНЦЭВІЧ

Размова з Янам ПОСТАМ, пенсіянерам з Крывятыч Арлянскай гміны...