Niva 15/2024 (3544)

3,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Самаўраду Гайнаўскага павета — 25 гадоў

Аляксей МАРОЗ

У Гайнаўскім доме культуры 22 сакавіка самаўрадаўцы і іх госці спаткаліся на ўрачыстай канферэнцыі... 

Новы праект

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Нямала дзідаў зламана апошнім часам у спрэчках наконт мінулага і сучаснага Беларусі. Беларускія палітыкі... 

Рытуал блазнаў

Міраслаў ГРЫКА

Інстытут каралеўскага блазна пачаў знікаць у еўрапейскіх дварах на мяжы XV-XVI стагоддзяў. Я кажу блазан, а не... 

Усходнеславянскія казкі Івоны Чаплі

Міхал ІВАНЮК

Сёлета ў выдавецтве «Рэпліка» выйшла яшчэ адно цікавае выданне — «Казкі ўсходніх славян», на гэты раз... 

Усякае зелле (8)

Ганна КАНДРАЦЮК

Пецік, як усе асобы з незалечанай дэпрэсіяй, накінуў сабе жалезную дысцыпліну. Яму трэба жыць, каб не падвесці... 

У Беларусь дарогай Зоські Верас (ч. І)

Уршуля ШУБЗДА

Паняцце памежжа ў слоўніку разумеецца як раён каля мяжы, якая падзяляе пэўныя прасторы, напрыклад, краіны або... 

Хакейнае падвядзенне рэгулярных сезонаў 2023/2024

Міхал ІВАНЮК

Хакей з шайбай — дысцыпліна, якая неверагодна папулярная на амерыканскім кантыненце, дзе, верагодна, і... 

Вершаўчытальня Андрэя СЦЕПАНЮКА (77). Зааконная дэмакратыя

Андрэй СЦЕПАНЮК

Ці можна спалучыць паэзію з палітыкай? Здаецца так, дык абодва словы... пачынаюцца на літару «п». Але ці можна... 

Надзея (працяг з «Нівы» № 14)

Віктар САЗОНАЎ

Валерка наўмысна скарыстаўся дазволам суразмоўцы называць таго на ты. Нешта нядобрае адчувалася ў гэтым... 

Андрэй Саннікаў: Надзея ў людзях!

Мікола ВАЎРАНЮК

Дыпламат, у мінулым намеснік міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь, кандыдат у прэзідэнты, затым... 

Лодзь

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

У Лодзі апошнім разам быў я бадай сорак гадоў таму. Заязджаў цягніком на станцыю Лодзь-Фабрычна. Зараз тая...