Niva 12/2024 (3541)

3,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

«Kamienie musiały polecieć» — аўтарскія сустрэчы з Анэтай Прымакай-Онішк

Міхал ІВАНЮК

«Камяні мусілі паляцець» — другая кніга рэпарцёркі Анэты Прымакі-Онішк пасля «Бежанства 1915. Забытых бежанцаў»... 

Зямля нешчаслівая

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

На гэтым тыдні якраз мінаюць угодкі так званай Рыжскай дамовы, калі «цёмных дарог махляры» падзялілі беларускую... 

Як дзесяць тысяч грэкаў

Міраслаў ГРЫКА

Я чытаю твор Ксенафонта пад назвай «Паход Кіра» з маленькім глобусам у руцэ. Інакш нельга. Вяртанне на радзіму... 

БНР — Бараніць Наш Род

Яўген ВАПА

У каляндарным кругазвароце набліжаецца да нас сто шостая гадавіна апавяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі... 

Вершаўчытальня Андрэя СЦЕПАНЮКА (76). А што было б, калі...

Андрэй СЦЕПАНЮК

Давайце, на хвіліну памяняем сусветную гісторыю і... не будзем толькі і выключна святкаваць 106-тай гадавіны... 

За нашу і вашу Пушчу

Міра ЛУКША

Стараста Гайнаўскага павета прыняў прапанову аб правядзенні ў павеце мясцовага рэферэндуму наконт гаспадарання ў... 

Бусловы лапы. Крышынка кулінарнага шчасця перад вясной!

Міхал ІВАНЮК

Бусел — птушка, вяртанне якой звязваецца з прыходам доўгачаканай вясны, пасля суровай і марознай зімы, веснік... 

Майстрыха з Маліннік

Марыя ТАМЧУК

Дзевяностадвухгадовая Вольга Лаўрашук з Маліннік сустрэла мяне ў сваёй кватэры разам з маёй сяброўкай Алінай... 

Знаходка ў Багаслоўскай царкве ў Новаберазове (працяг артыкула з Нівы № 07)

Аляксей МАРОЗ

У Палацы Браніцкіх у Беластоку 11 кастрычніка працаўнікі Інстытута мастацтва Польскай акадэміі навук, між іншым... 

Надзея (працяг з «Нівы» № 11)

Віктар САЗОНАЎ

19. Залескі. — Валеры Іванавіч, — вывеў гарадзенскага медыка са стадыі немедыцынскага гіпнозу ўспамінаў чыйсьці... 

Вакол Балтыкі

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Гісторыя гэта праекцыя бягучай палітыкі ў мінуўшчыну. Гэтую праўду шчыра пацвердзіў фільм Сяргея Эйзенштэйна...