Niva 06/2023 (3482)

3,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Проста з любові! Кастусь Каліноўскі і 160-я гадавіна Паўстання 1863 года ў Варшаве

Ганна КАНДРАЦЮК

— Вы любіце Кастуся... 

За нашага Пачобута

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

У Гродне судзяць журналіста і аднаго з лідараў Саюза палякаў у Беларусі Анджэя Пачобута. Судзяць, трэба меркаваць... 

Кіслае паветра

Міраслаў ГРЫКА

Ці можна сказаць, што Уладзімір Пуцін, вінаваты ў беспрэцэдэнтным генацыдзе ўкраінскага народа ў Еўропе ХХІ стагоддзя... 

У прысценку старога лесу

Усевалад Сцебурака

Гісторыі людзей з Белавежскай пушчы — непрыхарошаная хроніка жыцця і смерці тутэйшага люду... 

Бельскі белліцэй з шыкарнай спартыўнай залай

Аляксей МАРОЗ

У Агульнаадукацыйным ліцэі з беларускай мовай навучання імя Браніслава Тарашкевіча ў Бельску-Падляшскім 24... 

Які бюджэт Гарадоцкай гміны на новы год?

Уршуля ШУБЗДА

Гэты год, то добры год для гміны — заводжу размову з войтам Гарадоцкай гміны Веславам Кулешам... 

Славілі Хрыста ў Гарадку

Міра ЛУКША

У Гмінным цэнтры культуры — Доме культуры імя Кастуся Каліноўскага прайшоў „Калядны вечар”. Даўно не было тут... 

Матэматыка

Дарыюш ЖУКОЎСКІ

Выдзелены субсідыі Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі на выкананне ў 2023 годзе грамадскіх задач... 

Рэтрамода або Назад у мінулае

Юрка БУЙНЮК

Калі я назіраю сучасны свет дык заўважаю, што як гісторыя, так і мода паўтараюцца. Хаця зараз маем час Youtube... 

Збіральнік беларускіх зямель

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

З Энцыклапедычнага даведніка «Беларусь» (1995): «Панамарэнка Панцеляймон Кандратавіч (9.8.1902, хутар Шалкоўскі...