• -2,00 zł

Niva 35/2023 (3511)

3,00 zł
1,00 zł Zniżka 2,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Дарафей Фіёнік: „Жыццё нам дадзена для таго, каб сеяць...”

Сяргей ЧЫГРЫН

Сёлета 14 жніўня гісторыку, этнографу, заснавальніку прыватнага Музея малой айчыны ў Студзіводах, дзеячу... 

Асаблівы шлях Албаніі

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Колькі часу трэба краіне, каб перайсці ад таталітарызму да пабудовы вольнай дзяржавы. Напэўна ўніверсальных... 

Ёсць шмат чаго адкрыць

Міраслаў ГРЫКА

Жывём у цяжкі час. Таму што гендар і ўсё такое... Да пошасцяў сучаснага свету варта дадаць праблему ГМА. Есці... 

Беларусам не пашкодзіць паразважаць пра годнасць (2)

Ганна КАНДРАЦЮК

Да месца памяці ў пухалаўскім лесе, дзе зімой 1946 расстралялі вазакоў, цягнем гуськом, вытаптанай сцежкай... 

Месца дзеля захавання годнасці чалавека — нават хворага, старога і на мяжы жыцця

Уршуля ШУБЗДА

Хоспіс у Макаўцы ўжо працуе — афіцыйнае адкрыццё прайшло 30 чэрвеня 2022 г. Сёння тут ужо больш за дваццаць... 

У Навасадах праз 400 гадоў

Міра ЛУКША

Аляксандр Кардаш — збіральнік даўніны роднага староння і аўтар некалькіх кніг пра ваколіцы Семяноўскага... 

Зямля неабяцаная (ч.ІV)

Зміцер БАРТОСІК

Мсьціўца, падобны на Бонда. А вось групавы здымак — Базыль Кіслы ў кампаніі сваіх сяброў, побач зь ім сядзіць... 

ХХІХ «Спасаўскія запусты»

Аляксей МАРОЗ

«Спасаўскія запусты» — беларускае культурнае мерапрыемства, якое ладзіцца ў Бельску-Падляшскім з паловы... 

Зямная Місія (ч.ІІ)

Віктар САЗОНАЎ

— А я што, нічога не варты?! — пакрыўджаны мужчына перайшоў на крык, які ўжо быў больш падобны на карканне... 

Ад яўрэяў

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

У палове жніўня адзначалася 80-годдзе выбуху ўзброенага паўстання ў беластоцкім гета. З Вікіпедыі: «Немцы занялі...