Niva 20/2022 (3444)

3,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Людміла ўмела закруціць справу!

Ганна КАНДРАЦЮК

Майскія выхадныя азмрочыла вестка пра смерць Людмілы Грыгарук. Памерла пасля доўгай анкалагічнай хваробы 2 мая... 

Памяці Станіслава Шушкевіча

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

У кожнай нацыі, у кожнага народа ёсць асобы, якія тымі ці іншымі дзеяннямі назаўсёды ўваходзяць у яго гісторыю... 

Не Пан Бог

Міраслаў ГРЫКА

Калі аднаму з герояў шэдэўра сусветнай літаратуры «Майстар і Маргарыта» Міхаіла Булгакава спрабавалі ўтурыць... 

Украінская эміграцыя ў Польшчы

Яўген ВАПА

Вайна ва Украіне нарабіла бяды, невядомай у нашай частцы свету ад завяршэння Другой сусветнай вайны, чарговая... 

Хата Лены

Міра ЛУКША

Калі ў гародчыку Лены Каціхі зацвіце магнолія, усё гміннае мястэчка любуецца. А яе хата стаіць пасярод места... 

Юр’е ў Ласінцы: містрэрыя прыроды і памінанне продкаў

(гак)

Юр’е на могілках у Ласінцы — гэта ўсё, што трэба да шчасця беларусам: магілы продкаў і гасціна на прыродзе. Пра... 

Беласток і Люблін для супольнай памяці

Уршуля ПАЛЮХОВІЧ

Беласток раўнялі з Лоддзю — яшчэ да 1914 года колькасць яўрэяў, якія жылі ў нашым горадзе, выклікала здзіўленне... 

ХІV Агляд гафту і карунак Гайнаўскага павета

Аляксей МАРОЗ

Падвядзенне вынікаў ХІV Агляду гафту і карунак Гайнаўскага павета адбылося 8 красавіка ў Гайнаўскім доме... 

Вершаўчытальня Андрэя СЦЕПАНЮКА (40). Сіла слова

Андрэй СЦЕПАНЮК

Аб тым, што давялося нам жыць у часы, калі вобраз явіцца паказальнікам усіх дарог, пераконваць нікога не трэба... 

Дзе Ярыла ходзіць

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Віктар Цітоў у кнізе «Этнаграфічная спадчына»: «Земляробства — гэта не толькі матэрыяльная вытворчасць; гэта...