• -2,00 zł

Niva 06/2021 (3378)

3,00 zł
1,00 zł Zniżka 2,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Відава і іншыя мяшчанскія вёскі

Аляксей МАРОЗ

Размова з Дарафеем Фіёнікам, старшынёй Аб’яднання Музей малой айчыны ў Студзіводах... 

Сняжынкі і пратэсты

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Вось і прайшоў, праляцеў, прамільгнуў лісточкамі календара першы месяц 2021 года, які быў адзначаны традыцыйнымі... 

Такая гісторыя

Міраслаў ГРЫКА

Усё — гісторыя, а сам чалавек — гісторыя бясконцая. Парадаксальна, але гэта не заканчваецца яго смерцю... 

Незабыўная памяць

Яўген ВАПА

На зломе студзеня і лютага беларуская памяць Падляшша заўсёды засяроджваецца на трагічных падзеях, звязаных з... 

Ля вытокаў Бобры (9). Вада ў Бобры варылася

Уршуля ШУБЗДА

Яшчэ да нядаўна з вострава Ялоўскага было відаць Шушалеўскі. Сам працэс забалочвання даліны Бобры пачаўся каля... 

Каб падобныя трагедыі не мелі больш месца

— Маліцца і ўшаноўваць памяць ахвяр Бурага і Лупашкі, гэта наша павіннасць і абавязак перад продкамі і будучым... 

Авечкі Чмялёў з Елянкі

Пра вёску Елянку ў гміне Дубічы-Царкоўныя Гайнаўскага павета ўпаміналі ў 1568 годзе, калі кароль Жыгімонт II... 

Паехалі ў Савецкі Саюз (ч. 28)

Мікалай ПАНФІЛЮК

Ну і было «иначе», і Ванюшка на гэты раз не ілгаў. Калісь я пытаўся ў дужага Мікалая, як было ў сапраўднасці, ці... 

Вяртанне памяці аб арлянскіх жыдах

Міхал МІНЦЭВІЧ

Ужо амаль 80 гадоў ад Халакосту мінула і няма на Беласточчыне жыдоў. Яны ад стагоддзяў пражывалі амаль у кожным... 

На граніцы

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Сорак гадоў таму Мікола Гайдук быў пісаў у «Ніве»: «Вычулкі маюць даўнюю метрыку, як сяло яны ўспамінаюцца ў...