Niva 22/2020 (3342)

4,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusów w Polsce.

Ilość

Чым сябе абагрэеш?

Аляксей МАРОЗ

Эксперты паведамляюць, што на змену клімату мела ўздзеянне дзейнасць чалавека, у першую чаргу асоб, якія вырашалі аб... 

Выбарчыя інтрыгі

Віктар САЗОНАЎ

Беларусь чарговы раз увайшла ў перыяд выбарчай гонкі, або гону. Не ведаю як больш правільна. Бо калі гаворыш, што... 

Бывай, да заўтра

Міраслаў ГРЫКА

Я доўга недаацэньваў нахабную прысутнасць Эгона Паскудніка ў маім жыцці. Вось так я назваў сваё эгаістычнае і, такім... 

Без майскага цяпла

Яўген ВАПА

Можа і абрыдне нашым чытачам ізноў у гэтым месцы чытаць пра цывілізацыйную, камунікацыйную пустыню Гайнаўкі і яе... 

Калі вучні хочуць прымаць удзел у занятках, удзельнічаюць у конкурсах, тады няма ніякіх складанясцей, адно сэрца радуецца

Ганна КАНДРАЦЮК

Ліля Тарасевіч — дырэктар ПШ у Нараўцы. Першую адукацыю здабыла ў Семяноўцы, далей паступіла ў Гайнаўскі белліцэй і... 

Ваеннае тулянне

Міхал МІНЦЭВІЧ

Ян КАВАЛЬСКІ з Кашалёў, народжаны 20 мая 1925 года ў ШчытахДзенцялове, амаль цэлую вайну правёў здалёк ад... 

Прытуліся да бярозы!

Міра ЛУКША

Дрэнна сябе адчуваеш, не хапае табе энергіі, складаецца ў цябе ўражанне, што тваё цела працуе на павольнай хуткасці... 

Двойчы развітваліся з Зачарлянамі

Сяргей ЧЫГРЫН

У сям’і Вячаслава Калодкі з Дзятлава захоўваецца акт-накладной ад 3 красавіка 1946 года, які быў выдадзены яго бацьку... 

Полаўцы

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Дзевяць гадоў таму быў я наведаў Полаўцы, калі акурат тамашні пагранпераход толькі збіраўся набіраць размах...