Niva 49/2017 (3212)

1,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Белавежа перад юбілеем

Міра ЛУКША

Ян Чыквін: „У свой час па за межамі Беларусі стварыліся два творчакультурныя асяродкі. Адзін — у ЗША, з сядзібай... 

Пра коцікаў і чыпсы

Віктар САЗОНАЎ

Пра рутэній106 шырокія масы насельніцтва здаецца ўжо забыліся. Ці калі быць больш дакладным, то шырокія масы, у гэтым... 

Не пра Толічка

Міраслаў ГРЫКА

На аўтамабілі Стася выбраліся мы да лекараў. Кожны да свайго. Выехалі на дзве гадзіны раней. Стась чакаў паўгода візіту... 

Хто наступным падазроным?

Яўген ВАПА

Не сціхае закалот з дэкамунізацыйным перайменаваннем вуліцы Браніслава Тарашкевіча ў БельскуПадляшскім і вуліцамі Янкі... 

35 гадоў з беларускім рэпертуарам

Аляксей МАРОЗ

10 гадоў назад хору Гайнаўскага дома культуры была прысвоена назва «Рэха пушчы». Ствараўся ён у 1982 годзе як беларускі... 

Захаваць памяць аб арлянскіх яўрэях

Міхал МІНЦЭВІЧ

Орля — колішняе мястэчка — ганарыцца сваім мінулым, прынамсі калі ідзе пра ўшаноўванне — ад некалькіх гадоў... 

Магін і дэ Куртэнэ альбо Пра абаронцаў моўнай самабытнасці

Іаанна ЧАБАН

У 2018 адзначаем сотую гадавіну польскай незалежнасці. Ужо рыхтуюцца новыя пашпарты з выбранымі грамадствам 13... 

Ад беларускай граматыкі да палітыкі — Браніслаў Тарашкевіч у гістарычнай памяці

Лена ГЛАГОЎСКАЯ

Браніслаў Тарашкевіч (1892-1938) несумненна ўпісаўся ў гістарычную памяць беларусаў. Яго імя здаўна (пасля... 

Польская асвета на Усходзе

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

24 лістапада ў ВыставачнаКанферэнцыйным цэнтры Беластоцкай архідыяцэзіі адбылася канферэнцыя на тэму „Стан... 

Рэгіён Доўбуша і яму падобных

Уля ШУБЗДА

Нягледзячы на сумныя інфармацыі, якія наплываюць да нас з Усходу, Заходняя Украіна здаецца быць адарваным элементам...