Niva 48/2016 (3159)

1,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Беларускасць знітавалася з кашубскасцю

Уршуля ШУБЗДА

Шматкультурнасць, мультыкульты — тэмы вельмі модныя, паўсюдныя. Зручна іх ведаць. Кожны вялікі горад... 

Актыўнасць на Месяцы і Зямлі

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

На мінулым тыдні месяц свяціў намнога ярчэй, чым звычайна, а астраномы раілі назіраць асаблівы бляск гэтага свяціла... 

Трапятанне дэманаў

Міраслаў ГРЫКА

Як маецца перадаваная кляшчамі хвароба Лайма да багацця жалудоў? І як апошнія прэзідэнцкія выбары ў ЗША да... 

І не да танца, і не да ружанца

Яўген ВАПА

Некалькі месяцаў таму назад пісаў я ў гэтай рубрыцы пра выразны рост негатыўных эмоцый у польскаўкраінскіх дачыненнях... 

Андрэй Янюк і яго выстава «Натуральна, аб’ектыўна»

Аляксей МАРОЗ

Фотарэпарцёр Андрэй Янюк супрацоўнічае з газетамі і многа часу прысвячае фатаграфаванню перш за ўсё вельмі... 

Нараўчанскія інспірацыі

Міра ЛУКША

У мастацкай Галерэі імя Тамары Саланевіч у Нараўцы 19 лістапада сабраўся цвет тутэйшых і замежных мастакоў, на... 

Фіранкавая Анна

Іаанна ЧАБАН

Шмат цікавага знаходжу на архіўных старонках «Нівы». Даўно памерлы дзядзька на пажоўклым здымку ўсміхаецца ў вясне... 

Бельскі беларускі ліцэй. Пачаткі ліцэя. Яраслаў Кастыцэвіч (ч.2)

Васіль САКОЎСКІ

Адразу пасля вызвалення Бельска з пад змрочнай нямецкай акупацыі Яраслаў Кастыцэвіч актыўна ўключыўся ў... 

Абліччы Беларусі

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

17 лістапада ў Падляшскай ксёнжніцы адбылася сустрэча з былым паслом Рэчы Паспалітай у Беларусі Лешкам Шарэпкам... 

Абнаўленне шчытоўскай гістарычнай памяткі

Міхал МІНЦЭВІЧ

Ад стагоддзяў суправаджалі вандроўцаў, стоячы пры дарогах. Ведалі пра іх добра жыхары Падляшша, якіх мелі яны... 

У палескай глыбінцы (63)

Ганна КАНДРАЦЮК

Я не магла скеміць той адкрытасці, з якой у Невіры гаварылі пра магію і чары. Магчыма, гэта быў слоўны абярэг, спосаб...