Niva 44/2016 (3155)

1,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Беларускасць уключыў у сябе!

Уршуля ШУБЗДА

Хрыстафор Марыя Ружанскі. Сустрэць яго можна на дрызінавай чыгунцы, якой з’яўляецца ініцыятарам і... 

Джон Макейн канец эпохі

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

У кожнай дзяржавы ёсць свае пункты адліку. Часам за гістарычнымі яркімі падзеямі, нейкімі эфектнымі датамі, час... 

Малпіна ліхаманка

Міраслаў ГРЫКА

Малпіна ліхаманка распаўзлася амаль па ўсім свеце. Такім чынам мы маем справу з пандэміяй. Гэта захворванне, як калісьці... 

Гібрыдная гідра

Яўген ВАПА

На мінулым тыдні з вялікай зацікаўленасцю пайшоў я паслухаць дыскусію пра сённяшнія гібрыдныя войны, арганізаваную... 

70 гадоў калектыву «Арляне»

Аляксей МАРОЗ

Народны калектыў «Арляне» з Орлі дзейнічае на Беласточчыне найдаўжэй з ліку ўсіх беларускіх самадзейных калектываў, бо... 

Сямейная сугучнасць галасоў

Міра ЛУКША

Конкурс «Пявучыя сем’і» — найнавейшая ініцыятыва Беларускага грамадскакультурнага таварыства, якое сёлета адсвяткоўвае... 

Калоднэр з Калодна

Іаанна ЧАБАН

Званю да народжанай у Калодне востраўскай матушкі Людмілы Клімук з запытаннем пра сям’ю Калоднэраў. Аказваецца, такога... 

Яны дасягнулі сваіх мар

Віктар БУРА

На Падляшшы, а дакладней на Беласточчыне, дзейнічае паспяхова многа беларускіх аматарскіх калектываў, якія за... 

Паэтычны вечар у Ляўкове

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

У пятніцу, 7 кастрычніка, у стараляўкоўскай святліцы адбылася літаратурная вечарына, у час якой свае творы прэзентавалі... 

Залатая гадзіна Тадэвуша Дарошкі

Іаанна ЧАБАН

Архідыяцэзіяльны архіў і музей у Беластоку запрашаюць на «Сентыментальнае падарожжа» з Тадэвушам Дарошкам, заўзятым... 

У палескай глыбінцы (60)

Ганна КАНДРАЦЮК

Усе намаўлялі з’ездзіць у Свалавічы: — Там архаіка ў чыстым выглядзе, — гаварылі...