Niva 52/2015 (3111)

1,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Залешаны, Зані, Вулька...

Яўген МІРАНОВІЧ

У мінаючым годзе ў якасці шматлікіх праяў інтэлектуальнай актыўнасці адзначаліся сотыя ўгодкі „бежанства”. Гэта сапраўды... 

Карагод старога года

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Ну вось і адыходзіць, адлятае, адпаўзае ў Лету 2015 год, яшчэ адзін каляндарны адрэзак трэцяга тысячагоддзя. Для свету... 

Парожняе і пустое

Міраслаў ГРЫКА

Глабальнае пацяпленне прывяло да скарачэння язычкоў чмялёў, што даказалі апошнія даследаванні канадскаамерыканскай... 

Скрыжаванне імя Памяці бежанства

Мацей ХАЛАДОЎСКІ

У апошні момант радны Форуму меншасцей Падляшша Славамір Назарук прадставіў у парадак дня апошняй сёлетняй сесіі... 

Праграма развіцця рэгіёна Белавежскай пушчы

Аляксей МАРОЗ

Размова са старастам Гайнаўскага павета Міраславам Раманюком... 

Камісія з новым віцэміністрам

Мацей ХАЛАДОЎСКІ

У наступным годзе рэвалюцыі ў фінансаванні дзейнасці арганізацый нацыянальных і этнічных меншасцей не будзе. Гэтак... 

Багатая біяграфія

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Анатоль Ахрыцюк шмат гадоў быў бургамістрам горада Гайнаўкі. І быў гэта яго такі афіцыйны імідж. Але за гэтай... 

GRANDE VALSE BRILLANTE

Марыя САШКА

На памяць УСІМ замучаным, расстраляным, спаленым, вывезеным у час вайны — на 70-годдзе яе пераможнага... 

Я зачаравана беларускай кухняй

Мацей ХАЛАДОЎСКІ

Размова з Магдай Геслер, рэстаратаркай, вядучай праграмы TVN «Кухонныя рэвалюцыі» і сяброўкай журы гэтай... 

Гісторыя з дыняй

Іаанна ЧАБАН

Завяршаюцца апошнія нядзельныя службы ў цэрквах і касцёлах. Сядаю ў аўтамабіль і адпраўляюся ў навакольныя вёскі ў... 

У палескай глыбінцы (27)

Ганна КАНДРАЦЮК

На дамоўленую сустрэчу з бурштынавым босам я прыйшла заранёў, каб не спазніцца. Вася з папяровымі кубачкамі эспрэса ўжо...