Niva 46/2014 (3053)

1,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Самаўрадавыя выбары 2014 — Гайнаўскі павет

Аляксей МАРОЗ

Ва ўсім Гайнаўскім павеце няма многа кандыдатаў на пасады бургамістраў і войтаў, але ёсць ад гэтага выключэнні. Найбольш... 

Фальшывыя „правыя”

Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Часам у нашым сяброўскім асяродку мы пачынаем размовы аб „правых” і „левых” у палітыцы. Апошнім часам прыходзім да... 

Я жыву ў Нарваўскай гміне

Міраслаў ГРЫКА

Калі я пішу гэтыя словы (у нядзелю пасля поўдня), працягваецца інтэнсіўны артылерыйскі агонь у Данецку, у бастыёне так... 

Самаўрадам пара змяніцца

Мацей ХАЛАДОЎСКІ

У выніку палітычнага гандлю вакол падзелу на новыя ваяводствы ўзнікла іх больш, чым праектавалася, што непазбежна... 

Што абяцалі, а што зрабілі?

Юрка ЛЯШЧЫНСКІ

«Гміна, павет, ваяводства напярэдадні самаўрадавых выбараў» — пад такім загалоўкам на Беларускім Радыё Рацыя гучалі... 

Абрад на сцэне

Мацей ХАЛАДОЎСКІ

Ужо дваццаць першы раз Беларускае грамадска-культурнае таварыства арганізавала агляд «Беларускі абрад на сцэне». У яго... 

Робат RECON — вынаходства на меру паравой машыны!

Уршуля ШУБЗДА

Робат RECON пабудаваны студэнтамі Політэхнічнага інстытута ў Беластоку заваяваў свет. На міжнародным конкурсе ў... 

ХХІ Асеннія сустрэчы з беларускім фальклорам

Аляксей МАРОЗ

Першыя сустрэчы з беларускім фальклорам адбыліся ў Курашаве і першапачаткова мерапрыемства ладзілася нерэгулярна. Ужо з... 

Ляўкоўскі прыход быў вялікі (ч. ІІ)

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Размова з настаяцелем Ляўкоўскага прыхода, айцом мітратам Леанідам ЯНКОЎСКІМ... 

Забытая дзядоўская вячэра

Іаанна ЧАБАН

Першае лістапада — Усіх святых паводле каталіцкага календара. У той дзень у нашай краіне кожны вымушаны ісці на... 

У Семяноўцы вобраз і слова

Міра ЛУКША

Семяноўку ў добрым месцы пабудавалі: жалезная дарога з Варшавы ў Свіслач тут вядзе. У добры час — 25 кастрычніка...