Niva 43/2012 (2945)

1,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Фотазапісы Юркі Асенніка

Мацей ХАЛАДОЎСКІ

Запіскі гэта, вядома, у адным значэнні занатоўкі, а ў іншым лісткі ў царкве за здравіе або ўпакой душы. Але...

Беларуская наіўнасць

Віктар САЗОНАЎ

Мы, беларусы, наіўна думалі, што гэтым разам прадстаўнік нашай нацыі атрымае першую ў беларускай гісторыі...

Абяцанкі-цацанкі

Міраслаў ГРЫКА

Дзякую табе, Права і справядлівасць! Маніпулюючы, пад’юджваючы, абаламучваючы, цкуючы грамадзян адны на адных...

Каля Ялоўкі (ч.2)

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

У 1983 годзе Мікола Гайдук быў пісаў пра Ганчары:„Сёння тут жыве 20 сем’яў, але з іх усяго адна трымае ўласную...

У нядзельку пасля імшы

Уршуля ШУБЗДА

Ванда Шушкейч жыве пры самой Рэгіянальнай ізбе. З акон яе хаты відаць будынак, які яшчэ да нядаўна прыцягваў увагу...

Жаночыя сустрэчы на канцы свету

Іаанна ЧАБАН

Прынамсі раз у месяц лапіцкая хата на канцы свету, у якой пражывае спадарыня Ганна Сянкевіч, запаўняецца знаёмымі...

Размаўляйце на мове сваіх бацькоў

Аляксей МАРОЗ

«Говоры по-своёму, хучэй будэ», — такія словы можна было пачуць ад старэйшых асоб у час майго дзяцінства, калі нехта...

Нашы фіна-вугорскія продкі. Запіскі на палях кніжкі Івана Ласкова

Алег ЛАТЫШОНАК

Нарэшце дацягнуліся мае рукі да выдадзенай летась кніжкі Івана Ласкова „Летапісная Літва. Сваяцтва і лёс”*...

З Крынак у Войнава

Іаанна ЧАБАН

— Калісь кожны год адпраўляліся мы на аўтобусе на Грабарку і Яблачын, — кажа адна з прыхаджанак праваслаўнай царквы ў...