Niva 50/2007 (2692)

1,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Сустрэчы „Зоркі” з галавой

Ілона КАРПЮК

Сустракацца заўсёды варта. Часта вынікам сустрэч з’яўляецца нешта важнае, свежае ды якаснае. У нашых продкаў...

Слова за беларусамі...

Віктар САЗОНАЎ

Перамога прапуцінскіх плыняў на выбарах у Дзяржаўную думу Расіі зусім затуманіла мазгі галоўнаму арганізатару і...

Выбары ў Думу

Васіль САКОЎСКІ

Давайце прыглянемся цяпер расійскім выбарам у Думу і паразважаем аб магчымых дарогах, якімі можа пакрочыць Расія ў...

Дзесяць гадоў у новым будынку

Аляксей МАРОЗ

У верасні 1997 года ў прыгожым новаўзведзеным будынку Падставовай школы ў Нараўцы адбылася ваяводская...

Сталярства даўней і цяпер

Міхал МІНЦЭВІЧ

Дрэвы адыгрываюць агромную ролю. Лес дае прытулак звярыне, адпачынак чалавеку, дрэвы вызваляюць кісларод, даюць...

Суражскі візіт

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Ад 29 лістапада да 2 снежня пабывала ў Суражы Беластоцкага павета дэлегацыя ад гарадскога пасёлка Суража і...

Майстрыха Жэня з Ляўкова

Міра ЛУКША

Шукалі іхнюю радню аж з Галандыі. Маладая сям’я адтуль, у пошуках парасткаў роду Аліфераў, з радаслоўнымі...

Юбілейны год Віктара Ярмалковіча

Андрэй ГАЎРЫЛЮК

Сёлета мінае дзевяноста гадоў ад нараджэння і дваццаць гадоў ад смерці Віктара Ярмалковіча, вядомага змагара за...

Бежанства — невядомы выхад Падляшша

Ірэна ІГНАТОВІЧ

Бібліятэка Комплексу школ з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы супрацоўнічае з Гарадской публічнай бібліятэкай...

Чорны дзень

Віктар САЗОНАЎ

Сказаць, што Максім Мікулка прыйшоў на нашу сустрэчу ў надзвычай кепскім настроі, які даходзіў па дзесяцібальнай сістэме...