Niva 43/2007 (2685)

1,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Хто зараз кіруе музеем?

Аляксей МАРОЗ

На мінулым тыдні ў Гайнаўцы паявілася інфармацыя, што дырэктар Музея і асяродка беларускай культуры Ян Карпюк падаў у...

Запалкі

Віктар САЗОНАЎ

Дзверы камеры цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў павольна адчыніліся...

Абыякавыя войты

Віктар БУРА

У „Ніве” н-р 41 ад 14 кастрычніка 2007 г. Аляксей Мароз у артыкуле „Хто пасля Гайнаўкі” закрануў справу ажыццяўлення...

Узрастае манаскае жыццё

Размова з ігуменняй Елізаветай (Нічыпарук), настаяцельніцай новаадчыненага Манаскага дома святой велікамучаніцы Кацярыны...

Культура ў Белавежы

Размова з Людмілай КАНЭЦКАЙ, выконваючай абавязкі дырэктара Белавежскага асяродка культуры...

Ліпскі каравай цыцаты

Міра ЛУКША

Пасля хуткага падарожжа па Дуброўшчыне ўязджаем у цёмна-фіялетавую хмару, бачную нам здалёк на асеннім небе. І якраз...

Усё забралі. Асталася адна беларуская кніжачка...

Адной з галоўных задач Беларускага таварыства культуры ў Літве — ушаноўванне памяці славутых беларусаў. Сёлета, у Дзень...

Энцыклапедычны каляндар-даведнік Уладзіміра Хільмановіча

Сяргей ЧЫГРЫН

Пра беларускія календары даўно нам трэба было напісаць і выдаць добрую кнігу. І гэта ёсць каму зрабіць. Найперш такое...

Зуб мудрасці

Віктар САЗОНАЎ

— І колькі ж табе гадоў? — з захапленнем усклікнуў дантыст Сямён Вінаградаў, калі ўбачыў роўныя, як новенькая школьная...