Niva 48/2005 (2585)

1,00 zł
Brutto

Tygodnik Białorusinów w Polsce.

Ilość

Паклон нашай культуры

Ганна КАНДРАЦЮК

Надзея Артымовіч атрымала ўзнагароду маршалка Падляшскага ваяводства за 2005 год...

„Советская «Белорусия» Сегодня”

Віктар САЗОНАЎ

У сталічным кіёску пакупнік спрабуе набыць газету...

Стома палітыкай

Васіль САКОЎСКІ

На двары шэра, сыра, холадна. Сяджу ў хаце і зусім не хочацца выходзіць на двор, ды няма куды і чаго...

Вучыліся бацькі, цяпер іх дзеці

Аляксей МАРОЗ

У Комплексе школ у Чыжах усе вучні падставовай школы ходзяць на заняткі беларускай мовы і толькі шэсць...

Х літаратурны „Дэбют”

Міра ЛУКША

Ужо дзесяць гадоў падрад аб’яўляецца і праводзіцца Агульнапольскі конкурс беларускай паэзіі і прозы „Дэбют”...

Не пішу па мурах начамі

Раіна СТЭФАНЧУК

Праваабаронца, член Еўрапейскай кааліцыі „Свабодная Беларусь”, цяпер журналіст, 63-гадовы Валеры Аляксеевіч Шчукін...

Заходнія крэсы

Зміцер ДЗЯДЗЕНКА

Галоўны рэдактар беластоцкай газеты „Ніва” Яўген Вапа кажа, што раней Польшчай кіравалі „левыя” беларусы, а цяпер...

Ад Буга высялялі

Аляксандр ВЯРБІЦКІ

З аўтобуснага прыпынку ў Малой Турне іду па шашы ў бок моста на Бугу; мост гэты звязвае паўночную...